Komínové systémy EFFE DUE

DOMUS

Komínové systémy EFFE DUE Domus jsou určeny pro připojení spotřebičů spalujících pevná paliva, tj. všechny druhy krbů, krbových vložek, kamen, otevřených ohnišť a kotlů na dřevo, uhlí, peletky, biomasu a podobně. Vždy se jedná o spotřebiče pracující v podtlakovém nebo atmosférickém režimu s provozní teplotou na vstupu od 100 do 600°C. Komíny řady Domus jsou atestovány proti vyhoření sazí. Komínové tvarovky systému Domus se vyrábějí ve dvou základních řadách:
  • Řada s vnitřní sekcí kruhovou a vnější sekcí čtvercovou – standardně vnitřní průměry 170, 190, 220, 250 a 300 mm
  • Řada s vnitřní sekcí oválnou a vnější sekcí obdélníkovou – standardně jediný vnitřní rozměr 180 x 270 mm – tento rozměr plošně odpovídá kruhovému průměru 220 mm (lze je vzájemně plně nahradit)

ULTRA

Komínové systémy EFFE DUE Ultra jsou určeny pro připojení spotřebičů spalujících kapalná a plynná paliva, tj. všechny druhy kotlů na plyn, olej, LPG a podobně. Může se jednat o spotřebiče pracující v podtlakovém nebo atmosférickém režimu, ale rovněž o spotřebiče přetlakové, tj. v provedení TURBO s provozním přetlakem až 200 Pa. Maximální teplota na vstupu do 300 °C. Komíny řady Ultra jsou atestovány jako voduvzdorné, tlakově parotěsné a kyselinovzdorné. Komínové tvarovky systému Ultra se vyrábějí ve dvou základních řadách:
  • Řada s vnitřní sekcí kruhovou a vnější sekcí čtvercovou – standardně vnitřní průměry 140, 170, 190, 220, 250 a 300 mm
  • Řada s dvouprůduchovou vnitřní sekcí obdélníkovou a vnější sekcí obdélníkovou – standardně tři typy – jedná se systém Ultra DUPLEX pro připojení kotlů pracujících v režimu TURBO se separátním přisáváním vzduchu a odvodem spalin.